Bly

Bly

Bly är en väsentlig komponent i blybatterier, med ett utbrett användningsområde i motorfordon och reservanläggningar av alla de slag t.ex:

- Rörledningar

- Legeringsämne i lödtenn

- Blyplåt

- Förblyade kabelskor

- Blyhagel

- Blyköl som utövar ett rätande moment så att en segelbåt inte välter

- Bly används i fiskesänken