Koppar

Koppar


Redan för 10 000 år sedan lärde sig människan att bearbeta koppar. De skapade diverse föremål, som kunde vara till utsmyckning eller nödvändigheter. I svensk historia och kultur har koppar varit och är en av de viktigaste metallerna med stor betydelse. Hela Sveriges ekonomi var beroende av Koppargruvan i Falun i mitten av 1600-talet, som kunde åstadkomma malmbrytning på ca 3000 ton. Gruvan i Falun var den största i Europa på den tiden. Där dess koppar täckte taken på Europas slott och katedraler och återfanns i mynt ända ner i Spanien.